תוכנית מימון וצמיחה כלכליתיופעלו תוכניות מימון לצמיחה כלכלית

מימון ההצעות שאנו ממליצים והמשך שגשוג הכלכלה בעידן נגיף הקורונה מתבססת על כך שכלכלת ישראל עדיין חזקה למדי

אין בכוונתנו לשנות באופן דרמטי את התוכנית הכלכלית

מפלגת הליכוד הכינה תקציב לשנת 2020 בסכום של 479 מיליארד ש”ח, תוכניתנו לאמץ תקציב זה ולהתאימו למצב לא כולל הלוואת 80 מיליארד ש”ח לטיפול בנגיף הקורונה

תקציב נוסף שאנו צריכים כדי לממן את התוכנית שלנו לסיוע לנזקקים ולהענקת לימודים בחינם יגויסו כדלקמן

תכנית 1

ברשות הצבא כ -39%  מכלל אדמות ישראל

חלק גדול מאדמות אלה נמצאים באזורים שבהם האדמות הן בעלות ערך רב ובמחסור

דוגמאות לאזורים כאלה הם תל אביב, בני ברק וירושלים

המלצתנו להעביר את בסיסי הצבא למקומות מרוחקים יותר מחוץ למרכזי הערים. למכור או להשכיר את הקרקע ליזמים גדולים בתחום הנדל”ן מארה”ב, ישראל ואירופה. ולבנות מאות אלפי דירות על אדמה זו

התוכנית תאפשר גיוס כספים ועידוד השקעות חיצוניות ופנימיות אשר יגרמו להשפעה חיובית משמעותית על כל המשק הישראלי

כמו כן, תוכנית זו תגדיל באופן משמעותי את אפשרויות הדיור עבור משפחות צעירות ותעודד אותן להישאר בארץ ולהקים את משפחותיהן בישראל

ניצור סכמה שתאפשר לצעירים שהשלימו שירות לאומי לקבל מחירים מועדפים וזכויות קנייה לדירות אלו

תכנית 2

צה”ל מגביל את השימוש ב -40% מקרקעות ישראל (מעבר לקרקעות שבבעלות הצבא) ויוצר מגבלות תכנון המגבילות את התכנון לצרכים אזרחיים

בתוכניתנו, גם עם אדמות אלה לפעול בדומה לתכנית הראשונה

תכנית 3

שימוש בכספים מפרויקט הגז לוויתן


אלה רק כמה מהרעיונות לגיוס הכספים שאנחנו צריכים כדי לסייע לנזקקים ולהעניק לימודים בחינם

חשוב לציין שהעובדה שאנחנו מגדילים את הקהילה המשכילה בישראל ומסייעים לצעירים בפתיחת עסקים בינלאומיים, יביא לגידול בתוצר המקומי הגולמי בישראל בעתיד

העברת בסיסי צבא למקום מתאים ומכירת אדמות אלה בלבד, יכניס כסף רב

התוכנית הכלכלית לטווח הארוך

בכוונתנו להקים מוסדות לימוד ללימודים גבוהים בחינם לאזרחי ישראל שהשלימו שירות לאומי. מוסדות אלה יתמחו בלימודי מדעים, מחשבים, תכנות, חלל, וכד

הבוגרים ירכשו דירות בעלות מחיר מסובסד על מנת לאפשר להם להקים את משפחותיהם בישראל

דור זה של ישראלים יהיו מנהיגים עסקיים ויזמים היוצרים כלכלה תוססת לאורך השנים בישראל