סיוע ברכישת דיור עבור כל ישראלי מתחת לגיל 35 המסיים שירות צבאי או שירות לאומי מלאעם סיום השירות הצבאי או הלאומי המלא, וסיום מסלול לימודי שבחר בחינם, ועם נישואיו לבת זוגו, תוצע להם דירה למגורים באזור המרכז: תל אביב, ירושלים או בני ברק

הסיוע יתבטא במחיר הרכישה שיוצע בהוזלה משמעותית

תשלום המקדמה על רכישת הדירה לא יהיה יותר מעשרה אחוזים, עם משכנתא בתנאים נוחים

הזוג הצעיר יגור בדירה זו בנוחות ושם יגדל את משפחתו

הם לא יוכלו למכור או להשכיר נכס זה במשך 15 שנים

דירות אלה יהיו מיועדות לזוגות הצעירים כדי לאפשר להם להגיע לדיור זול בדירה חדשה

שתי סיבות לכך שהזוג הצעיר לא יוכל למכור או להשכיר את הנכס בתקופת הזמן כפי שנקבע

מניעת השפעה כספית שלילית על שוק הנדל”ן הנוכחי

שמירה על הנכס החשוב ביותר שלנו כמדינה, דור ההמשך

חשוב לסייע לצעירים ולגרום להם להרגיש שישראל עבורם היא המקום הטוב ביותר לעבוד בו ולגור בו

משכנתא בתנאים נוחים ומחירי רכישה המתאימים ליכולתם הכלכלית  הם הבסיס לרעיון הכולל שישמור על הדור הצעיר שיישאר בארץ ויוביל את תהליך הפיכת מדינת ישראל למובילה עולמית