חוק קדושת הנישואין

גבר בוגד ייענש

בסיס החוק

כיום חוקי מדינת ישראל מאפשרים לאדם להפר חוזה, להרוס משפחה ולגרום כאב וסבל עקב חשיבה אנוכית ובלתי מוסרית

גבר שיכה ויגרום נזק או כאב, ייענש

כך גם במקרה של בגידה. גבר הגורם כאב מסיבי ונזק באמצעות בגידה, לאנשים שבאחריותו המלאה להגן עליהם, צריך להיענש

החברה כיום הפכה את הבגידה למצב נורמלי ומקובל המשפיע לרעה על המרקם הבסיסי של החברה

בהתבסס על הנמקה זו גבר בוגד ייענש

נטל ההוכחה והנהלים ייקבעו בהמשך

תתקיים חקירה ויקום פורום של אנשים שיציעו רעיונות מתאימים לעונשים לעוברים על החוק

להלן דוגמה לרעיונות הענישה המומלצים שקיבלנו

לבייש חברתית את העבריין בפומבי, הוא יעטה שלט מחוץ לבית הוריו המעיד :  בגדתי באשתי ובילדי

אנו לא שוקלים קנסות או מאסר, אמצעים אלה ישפיעו לרעתה על התא המשפחתי

בבסיס הרעיון של חוק קדושת הנישואין העברת מסר לציבור הרחב כי התנהגות זו אינה מקובלת בקרב עם ישראל ויש למנוע אותה בכל מחיר

סיוע בבגידה הוא מעשה שניתן להעניש עליו

אישה בוגדת תיענש

בסיס החשיבה

החוק הנוכחי מאפשר לאשה להפר חוזה, להרוס משפחה ולגרום כאב וסבל בשל חשיבה אנוכית ולא מוסרית

כפי שאישה המכה אדם אחר וגורמת לו נזק או כאב, היא בחזקת עבריינית הנענשת על כך

כך גם במקרה של בגידה. האישה גורמת כאב מסיבי, נזק, ופגיעה באנשים שאחריותה הגדולה ביותר היא להגן עליהם

החברה כיום הפכה את הבגידה למצב נורמלי ומקובל ומשפיע לרעה על המרקם הבסיסי של החברה

בהתבסס על כל אלה אישה בוגדת תיענש

נטל ההוכחה ונהלים : ייקבעו בהמשך

תתקיים חקירה ויקום פורום של אנשים שיציעו רעיונות מתאימים לעונשים לעוברים על החוק

סיוע בבגידה הוא מעשה שניתן להעניש עליו