נטרול כוחו של בית המשפט העליון בביטול החלטות הכנסת


במדינה דמוקרטית, רצון העם חייב להיות ריבוני.  לאף מוסד אין את היכולת  לבטל החלטות של המנהיגות הנבחרת במדינה

במידה ובית המשפט העליון ימצא חוק המנוגד לעמדת הממשלה, החוק יוחזר לממשלה להצבעה, וההחלטה תהיה מחייבת על פי חוק

אפשרות נוספת היא למנות מעמד אחר של שופטים להחליף את השופטים הנוכחיים