גיוס לצה”ל ולשירות לאומי לכל הגברים היהודים הישראלים


גיוס חובה לכל האזרחים היהודים החיים בישראל

צה”ל יקים שתי ישויות נפרדות

יחידות לוחמה פיזית

יחידת לוחמה רוחנית

יחידת הלוחמה הרוחנית תכלול את כל המתגייסים הבוחרים, ללמוד ולהתפלל למען ישראל

חיילים ביחידה זו ימלאו את תפקידיהם באופן דומה לחיילים ביחידת הלוחמה הפיזית וישהו בבסיסים צבאיים סגורים

החיילים יחיו בבסיס ויצאו הביתה לביקור משפחותיהם פעמיים בחודש לשבת עם משפחותיהם

אינטרנט וטלפונים ניידים לא יורשו

אחריות היחידות ללוחמה רוחנית ללמוד ולהתפלל לאחדות, לרווחה, לביטחון, ולביאת המשיח עבור עם ישראל

בבסיסים אלה לא יהיו נשים, הכשרות תהיה ברמה הגבוהה ביותר, יהיו מקוואות, ספרים ומגידי שיעורים

יתקיימו פעילויות תרומה לקהילה ולחברה באמצעות עבודה וחסד

מפקדי הבסיס יהיו ראשי הישיבות וגדולי ישראל

החיילים ביחידות הלוחמה הרוחנית יעבדו כל היום כמו החיילים ביחידות הלוחמה הפיזית

אין פטור משירות זה לאף קבוצה דתית

בסיס החוק

חוק זה בא להעמיק את האחדות בעם ישראל

תורה, עבודת ה’ ואחדות עם ישראל הם הכלים האמיתיים שבזכותם מנצחים במלחמות ולכן, אלה צריכים להיות חלק בלתי נפרד מצה”ל