הצטרפו אלינו


חבר מפלגת שמע

אנו מחפשים אנשים שחושבים שהראיונות שהצגנו בפניכם הם חשובות גם לך

אנשים שמסכימים עם כל הנקודות במצע ותקנון של מפלגת שמע


יש כמה קריטריון כדי להיות חבר – בבקשה תבדוק בתקנון שמע

הוא אזרח מדינת ישראל 1.1

הוא בעל זכות בחירה בבחירות לכנסת ישראל 1.2

1.3 הוא אינו חבר בכל מפלגה או רשימת מועמדים אחרת, ואינו פועל מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת לכנסת, ולא פעל מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת לכנסת. על אף האמור לעיל, ועדת רישום חברים למפלגה תהא רשאית לאשר את הצטרפותו של חבר למפלגה גם אם התקיים לגביו תנאים מהתנאים המנויים בסעיף זה, על-פי בקשת יו”ר המפלגה

1.4 הוא מזדהה עם מטרות המפלגה, והתחייב בכתב לקבל על עצמו את הוראות תקנון והמניפסט, ולפעול לקידום מטרות המפלגה ומדיניותה כפי שהוגדרו בתקנון ובמצע המפלגה, וכפי שייקבעו על-ידי הנהלת המפלגה ומוסדותיה

הוא שילם את דמי ההצטרפות או את דמי החבר במועד כפי שנקבעו בהתאם להוראות תקנון זה 1.5


איך מפלגת שמע בוחרים הרשימה לכנסת


בחירות לרשימת הכנסת ייעשה על ידי הגרלה

מבין כל חברי המפלגה הזכאים, 119 שמות חברים ייבחרו באופן אקראי

שמות החברים שנבחרו באופן אקראי יחד עם היו”ר הם הנבחרים לרשימת הכנסת

היו”ר פלוס 119 החברים שנבחרו באקראי מהווים את רשימת 120 לכנסת

כל המינויים האלה לתפקידים פוליטיים נמשכים 4 שנים

כל 4 שנים בוחרים דרך הגרלה חדשה נבחרי ציבור חדשים מכל חברי מפלגת שמע

אנו מחפשים חברים שרוצים לעמוד לרשימת הכנסת

התאריך האחרון לחברות במפלגה להכללה בהגרלה לרשימת לבחירות לכנסת ה 24 ב 2021 הוא 01.01.2021הגרלה של רשימת הכנסת תעשה שבוע לפני תעריך הסופי הרשמי להפקדת הרשימה לועדת הכנסת

דרישות אישיות כדי להיכלל להגרלה לרשימת הכנסת של מפלגת שמע

מאמינים שיש אלוקים
מאמינים בתורהאפילו עם לא שומרים הכל
אנשי אמת
ענווה או עובדים לקראת זה
חסדנים
סבלנים
רחמנים
אוהבי עם ישראל
אנשי ישרים

ברור שאף אחד לא מושלם…הרצון והכיוון הכללי הנכון מספיק

עלות חברות 50 שח

להצתרף: שלח אימל למטה עם שם, מס’ טלפון, עיר, איימל – ואנחנו נחזור אליכם מיד האפשרי

הסבר מדוע 119 חברים נבחרים באופן אקראי לרשימת כנסת

אנו מאמינים שאנשים רגילים המאמינים באלוקים, ומאמינים בתורה, והם ישרים, רחמנים, סבלנים, ואמיתי יבצעו טוב יותר מאשר פוליטיקאים מקצועיים

אם אנחנו פועלים לקראת מטרה משותפת אז האחדות היא קלה