חוק קדושת הנישואיןגבר בוגד ייענש

בסיס החשיבה

החוק הנוכחי מאפשר לאדם לפרוץ חוזה, להרוס משפחה ולגרום כאב וסבל בשל חשיבה אנוכית ולא מוסרית

אם גבר היה להכות מישהו ולגרום נזק או כאב, העבריין ייענש

במקרה של בגידה האיש גורם כאב מסיבי, נזק, שיח ופגיעה לאנשים שיש לו את האחריות הגדולה ביותר להגן עליהם

החברה של היום עשה בגידה נורמלי ומקובל וזה משפיע לרעה על המרקם הבסיסי של החברה

בהתבסס על הנמקה לעיל גבר בוגד יענש

נטל ההוכחה ונהלים : ייקבע בהמשך

תתקיים חקירה ופורום באינטרנט לאנשים שמעוניינים להציע רעיונות מתאימים לעונשים ל עוברי החוק

סיוע בגידה הוא מעשה שניתן להענישו


אישה בוגדת תיענש

בסיס החשיבה

החוק הנוכחי מאפשר לאשה לפרוץ חוזה, להרוס משפחה ולגרום כאב וסבל בשל חשיבה אנוכית ולא מוסרית לחלוטין

אם אישה הייתה מכה מישהו וגורם נזק או כאב, העבריינית תיענש

במקרה של בגידה האישה גורמת כאב מסיבי, נזק, שיח ופגיעה לאנשים שיש לה את האחריות הגדולה ביותר להגן עליהם

החברה של היום עשה בגידה נורמלי ומקובל וזה משפיע לרעה על המרקם הבסיסי של החברה

בהתבסס על הנמקה לעיל אישה בוגדת יענש

נטל ההוכחה ונהלים : ייקבע בהמשך

תתקיים חקירה ופורום באינטרנט לאנשים שמעוניינים להציע רעיונות מתאימים לעונשים ל עוברי החוק

סיוע בגידה הוא מעשה שניתן להענישו