הסרת כך בית המשפט העליון


הרצון של העם הדמוקרטי חייב להיות ריבוני במדינה דמוקרטית. אף מוסד לא צריך להיות מסוגל לבטל את החלטת המנהיגות הנבחרת של המדינה

אע’מ יעביר חוק שמסיר את זכותו של בג’ץ לעקוף החלטת הכנסת